NÁVOD NA ZAMERANIE ŽALÚZIE

Žalúzia sa zameriava na okennom krídle z interiérovej strany.

Šírku meriame tesne pri skle vnútornej hrany zasklievacej lišty prípadného gumového tesnenia.

Meriame na troch miestach, hore, dolu a uprostred.

Výšku meriame tesne pri skle vrátane gumového tesnenia.

Hĺbku zasklievacej lišty je dôležité zmerať pri oknách s malou hĺbkou zasklievacích líšt.

Počet podložiek je závislý od hĺbky zasklievacej lišty:

Viac ako 17mm – bez podložiek
14mm – 17 mm – 1 pár podložiek
menej ako 14mm – 2 páry podložiek

  Sposob zameraniaBez názvu

 

NÁVOD NA MONTÁŽ ŽALÚZIÍ

Priložte žalúziu horizontálne na hornú zasklievaciu lištu, vycentrujte a skrutkovačom priskrutkujte žalúziu ku okennému rámu.

Bez názvuBez názvu2

Následovne natiahnite zvislo silón na oboch stranách žalúzie a označte na dolnej zasklievacej lište miesta, kde bude uchytený. Vyvŕtajte vrtákom Φ 2,6 mm v označených miestach otvory. Do otvoru vložte uzl��k silóna, zatlačte do nich kolíky. Pred natiahnutím silóna najskôr pridržte fixační kolík, potiahnite silón, aby sa dobre zafixoval uzol s kolíkom.

Bez názvu

Otvorte horný kryt žalúzie a natiahnite silón tak, aby bol trochu napnutý a znemožnil kolísanie žalúzie po otvorení okna. Koniec silóna odrežte tak, aby ostalo cca 3cm, nakoniec zatvorte postranné kryty.

Bez n��zvuBez názvu

Natiahnite ovládaciu retiazku a vo výške cca 10 – 15 cm od jej dolného konca priskrutkujte držiak retiazky, v ktorej bude uchytená. Dajte krytku držiaka retiazky.